3hc
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:45          
1 8:00- 8:45 wf-1/2 AK SG1 wf-2/2 #c32 SG1   wf-1/2 AK SG2 religia GA 22
2 8:55- 9:40 r_j.polski IM 1 r_francuski-1/2 WA 22
geog.w j-nie-2/2 JG 23
wf-2/2 #c32 SG1 u_przyroda-1/2 HG 4
r_niemiecki-2/2 AG 32
hist.j.franc-1/2 MO 3
u_hist.i sp.-2/2 BR 11
3 9:50-10:35 r_j.polski IM 1 j.francuski-1/2 JA 6
j.niemiecki-2/2 AG 32
godz.wych IM 1 j.francuski-1/2 JA 6
r_niemiecki-2/2 AG 32
j.polski IM 1
4 10:55-11:40 r_historia-1/2 MS 2
r_geografia-2/2 KW 23
r_francuski-1/2 WA 6
j.niemiecki-2/2 AG 32
r_francuski-1/2 WA 22
j.niemiecki-2/2 AG 32
r_historia-1/2 MS 2
r_niemiecki-2/2 AG 32
r_francuski-1/2 WA 22
r_geografia-2/2 KW 23
5 11:50-12:35 religia GA 1 u_przyroda-1/2 HG 4
r_niemiecki-2/2 AG 32
r_historia-1/2 MS 4
r_niemiecki-2/2 AG 32
j.polski IM 1 matematyka TC 11
6 12:45-13:30 biol.j.franc-1/2 WA 24
mat.w j.niem-2/2 SM 12
matematyka TC 11 j.polski IM 1 j.polski IM 1 matematyka TC 11
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 KU 9
j.angielski-2/2 SP 7
j.angielski-1/2 KU 21
j.angielski-2/2 SP 07
r_j.polski IM 1 r_francuski-1/2 WA 22
r_geografia-2/2 KW 23
 
8 14:35-15:20 j.francuski-1/2 JA 22
u_hist.i sp.-2/2 BR 3
r_historia-1/2 MS 3
r_geografia-2/2 KW 23
     
9 15:25-16:10 wf-2/2 #c32 SG1 wf-1/2 AK SG2      
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum