Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.Terminy egzaminów poprawkwych

Egzamin maturalny:

egzamin pisemny - 21.08.2018 r. godz. 9.00, sala 14

egzamin ustny - 21.08.2018 r. godz. 12.30, sala 14

Pozostałe egzaminy poprawkowe:

egzamin z matematyki - 27.08.2018 r. godz. 8.00, sala 12

egzamin z  języka francuskiego - 27.08.2018 r. godz. 8.00, sala 11

egzamin z języka polskiego - 28.08.2018 r. godz. 8.00, sala 11Pożegnanie

"Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu, w ten sposób świat porusza się naprzód.

Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą - ta pamięć daje im nieśmiertelność"

 

Z żalem informujemy, że 20 lipca 2018 r. zmarł długoletni nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego Profesor Józef Raczkowski. Pan Profesor pracował w naszej szkole w latach 1975 - 1991 i uczył wychowania technicznego. Uczniowie wspominają Go jako ciepłego nauczyciela z dużym poczuciem humoru.

 Odbiór świadectwa dojrzałości

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości (wyniki egzaminu maturalnego) we wtorek, 3 lipca br. o godz. 10:00. Maturzyści z lat wcześniejszych odbierają dokumenty od godz. 10:00 w sekretariacie.
Harmonogram:

3a - sala 14

3bl - sala 26

3d - sala 11

3f - sala 12

3hc - sala 27

 Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

dla gimnazjum i klas I - II liceum - 22 czerwca 2018 r. o 9.30