Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Przekazujemy informację o przyznawaniu przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.  Informuję, że:

1) o świadczenie finansowe wypłacane w ramach wyżej wymienionego Programu ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,

2) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym   z wynikiem, co najmniej 60 % pkt oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach informatyka, informatyka stosowana, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechaniczna inżynieria tworzyw, wzornictwo, architektura i urbanistyka, energetyka, elektrotechnika, transport.

 Tryb i zasady udzielania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych regulują uchwały:

-  Uchwała Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Uchwała jest zamieszczona pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/1224_tcm30-175113.pdf     

-  Uchwała Nr XIII/218/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Uchwała jest zamieszczona pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/218_tcm30-205891.pdf



Rekrutacja do liceum

30 czerwca 2017r. o godz. 12:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do II Liceum Ogólnokształcącego.



Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będą wydawane 30 czerwca 2017r. od godziny 9.30 w gabinecie wicedyrektora



Klasa Partnerska z firmą ATOS - Spotkanie informacyjne 21 czerwca

Zapraszamy na godz.17:00 do AULI

Informacje dotyczące klasy zamieszczone są w lewym panelu w zakładce LICEUM - OFERTA EDUKACYJNA.

Aktualne informacje również na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/2lobydgoszcz oraz na stronie internetowej  firmy Atos w zakładce kariera http://pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/wspolpraca-ze-szkolami-srednimi.html



WYNIKI KONKURSU NA EKO LAPBOOK

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie realizowanym w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego „Razem dla klimatu” nagrody powędrują do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

I miejsce

Julia Antoniewicz (klasa 4a)

Oskar Kłos, Sebastian Hibner, Aleksander Hibner (klasa 5d)

II miejsce

Zofia Koszel (klasa 4)

Zuzanna Sobczak, Anna Anhalt (klasa 5d)

Patryk Łuczak (klasa 5a)

III miejsce

Roksana Stranz (klasa 5d)

Evy Hoefsmit, Oliwia Wonsewicz (klasa 5d)

Wyróżnienie

Wiktor Kaczmarek, Kacper Zytkiewicz (klasa 4b)

Oliwia Rybarczyk, Kamila Kornowska (klasa 4a)