Sekcja niemiecka

„ Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków”
                                                                            Johann Wolfgang von Goethe

 

Dążenie do człowieczeństwa najwyższej klasy zawsze towarzyszyło osobom odpowiedzialnym za edukację w naszej szkole. Język niemiecki otwierał kolejne wrota w żmudnej wędrówce ku osiąganiu owego celu i stanowi przepustkę ku lepszemu światu również dziś. Sekcja języka niemieckiego od lat stanowi ważną gałąź edukacji w naszej placówce. Jej początki sięgają roku szkolnego 1975/76, kiedy to po raz pierwszy uczniowie mogli podjąć naukę w klasie z rozszerzonym programem języka niemieckiego. Kto wtedy  mógł przypuszczać, że 40 lat później zainteresowanie tym profilem nie zmaleje.

 

Nie ma się czemu dziwić - zaangażowanie wielu germanistów, jak i uczniów z pewnością miały na to ogromny wpływ. Lekcje języka niemieckiego już od samego początku nie należały do standardowych. Oczywiście trzeba było opanować czasem bardzo zagmatwane reguły gramatyczne, niezliczoną liczbę słówek, ale młodzi i ambitni przyszli germaniści i tłumacze chętnie podejmowali trudne wyzwania.

 

To właśnie one wyzwalały nowe pomysły na opanowanie w przyjazny dla ucznia sposób np. odmiany przymiotnika, zaimka dzierżawczego czy czasu przeszłego Perfekt … Stąd ciekawe inicjatywy podejmowane przez wiele lat w ramach pracy sekcji języka niemieckiego takich jak np. Dni Kultury Niemieckiej, Konkursy Pięknego Czytania czy Recytacji w j. niemieckim, Konkurs „Deutsch macht Spass”, Konkurs Krasomówczy „Sprich so, als ob du wärest…“ czy warsztaty wielojęzyczne dla młodzieży „Młodzieżowa drama łamie stereotypy”.

 

Nauka języka przychodzi jednak dużo łatwiej, gdy mamy kontakt z „żywym” językiem i to też nie stanowiło problemu dla naszej szkoły. Przez wiele lat mieliśmy możliwość uczestniczenia w wymianie szkolnej z naszą partnerską szkołą w Worms. To były niezapomniane przeżycia i bezcenne doświadczenia. Ileż przyjaźni zawartych wówczas przetrwało do dziś. Po zakończeniu wymiany ze szkołą w Worms młodzież uczestniczyła w seminariach w Bad Marienberg.

 

A fakt, że nasi Absolwenci nie zapominają o szkole, dał młodzieży szansę na wymianę ze szkołą w Szwajcarii. Spotkanie mogło się odbyć dzięki p. Annie Sobiechowskiej, pracującej w Bern.

 

Zmiany ustrojowe i historyczne ostatnich lat wymusiły zmiany organizacyjne w obrębie naszej sekcji, bo wbrew pozorom szkoła to dość elastyczne ciało. Powstało Gimnazjum nr 46, klasy dwujęzyczne zastąpiły klasy z rozszerzonym programem języka niemieckiego. W murach naszej szkoły zagościł certyfikat z j. niemieckiego DSD II umożliwiający młodzieży podejmowanie pracy i studiów w Niemczech. Nawiązana została współpraca z Uniwersytetem w Rostoku. Młodzież ma szansę zdobywania stypendiów i staży w Niemczech.

 

Młodzież w ramach nauki języka niemieckiego uczestniczy w wielu konkursach, olimpiadach i zawsze plasuje się na wysokich miejscach, zdobywając tytuły laureatów, finalistów zarówno na poziomie licealnym, jak i gimnazjalnym. Zdanie matury z dobrym wynikiem, uzyskanie certyfikatu na poziomie B2 czy C1 też nie stanowi problemu, ale to zawsze wynik  ogromnego wkładu pracy i systematycznej nauki.