Profil matematyczno-informatyczny

Uczniowie klas matematyczno - informatycznych osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce.Wielokrotnie znajdują się wśród laureatów czy finalistów konkursów zarówno międzynarodowych jak i ogólnopolskich. Wyróżnienia otrzymują  najczęściej w rywalizacji z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, przedsiębiorczości.

CO OFERUJEMY KLASIE MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ?

Nasza szkoła może pochwalić się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych takich jak: koła naukowe, indywidualne zajęcia z nauczycielem, zajęcia przygotowujące do matury w klasie trzeciej. Ponadto organizowane są wykłady, warsztaty przeprowadzane przez pracowników bydgoskich, wyższych uczelni między innymi: WSB, UTP, UKW. Uczniowie mają okazję spotkać się i porozmawiać z absolwentami szkoły – studentami polskich uczelni technicznych. Raz do roku odbywa się „Tydzień Przedmiotów Ścisłych”, podczas którego uczniowie mogą zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w konkursach z zakresu matematyki i informatyki. Dodatkowo mogą poznać tajemnice fizyki nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej dzięki uczestnictwu w organizowanych pokazach fizycznych. Nie zabraknie rozrywki dla osób interesujących się tworzeniem własnych gier komputerowych - dzięki  wykładom w naszej szkole uczeń może pogłębić wiedzę i rozwinąć zainteresowania. Jeśli nie lubisz nauki w samotności możesz spróbować swoich sił w grupie i wziąć udział w ,,Wieczorze z arkuszami maturalnymi”. W poszukiwaniu wiedzy wykraczamy poza mury szkoły udając się na liczne wycieczki m.in. do obserwatorium astronomicznego oraz na wystawy naukowe.Profil biologiczno-chemiczny

Realizowany jest rozszerzony program nauczania z biologii i chemii pod kątem nowej matury i wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach przyrodniczych np. biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, medycyna, farmacja, weterynaria i inne. Motywujemy uczniów do samokształcenia poprzez zwiększenie różnorodności i atrakcyjności zadań na lekcjach, zadań domowych oraz różnicowanie zadań pod względem poziomów wymagań.

W celu rozwijania zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi utrzymujemy współpracę z UTP, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne z chemii, które prowadzą pracownicy naukowi z UTP. Współpracujemy również z Collegium Medicum gdzie uczniowie uczęszczają na zajęcia laboratoryjne z biotechnologii.

Uczniowie biorą udział w konferencjach, nietypowych lekcjach i ścieżkach ekologicznych oraz zajęciach laboratoryjnych, które wzbogacają ich o dodatkową wiedzę nie objętą programem nauczania. Zajęcia dodatkowe z biologii. Dla uczniów zainteresowanych maturą z biologii w toku nauki organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów kierunkowych. Przyszli maturzyści samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela rozwijają swoje umiejętności rozwiązując zadania maturalne oraz poszerzając swoja wiedzę biologiczną.

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie samodzielnie projektują i wykonują ćwiczenia laboratoryjne. Organizują pokazy z Okazji Dni Chemika „Drzwi Otwartych”. Przygotowują konkursy chemiczne dla klas I i klas o innych profilach.

Chętni mogą włączyć się aktywnie do pracy w ramach wolontariatu oraz brać udział w warsztatach szkolących liderów profilaktyki AIDS. Można też zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.Klasa Partnerska z firmą ATOS

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do nowego oddziału - Klasy Partnerskiej przygotowanej przy współpracy z firmą Atos.

Oddział będzie klasą o profilu matematyczno-informatycznym z rozszerzonymi dwoma językami obcymi:

  • angielski z niemieckim

         lub

  • angielski z francuskim

Klasa oferuje ciekawe możliwości rozwoju w trakcie 3-letniego programu:

  • zajęcia informatyczne współprowadzone przez specjalistów z firmy Atos,
  • zajęcia językowe opracowane przez trenerów firmy Atos i zorientowane na praktyczną naukę języka w branży IT i w kontakcie z klientem,
  • warsztaty prowadzone w siedzibie firmy Atos oraz w szkole,
  • praktyki wakacyjne w firmie Atos,
  • spotkania z mentorami, coachami i trenerami firmy Atos,
  • podręczniki do nauki języków obcych sponsorowane przez firmę Atos.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania promocyjne, które będą się odbywać w środy:

15 marca, 22 marca, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 24 maja, 31 maja, 7 czerwca oraz 21 czerwca w godzinach od 17:00 do 18:00 w auli szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowodworskiej 13, gdzie będą do Państwa dyspozycji nauczyciele i specjaliści firmy Atos, gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące nowej klasy.

Aktualne informacje na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/2lobydgoszcz oraz na stronie internetowej  firmy Atos w zakładce kariera http://pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/wspolpraca-ze-szkolami-srednimi.htmlProfil humanistyczno-lingwistyczny

Uczniowie klasy o profilu humanistyczno-lingwistycznym przede wszystkim realizują treści programowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym nauczanych przedmiotów. Kształcą umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem, rozpoznają specyfikę tekstów publicystycznych, politycznych, popularno-naukowych; analizują iinterpretują różnorodne teksty kultury; przygotowują indywidualne i  grupowe prezentacje, np. na temat: Literatura i sztuka , Literatura i historia, Literatura i muzyka; Muralei graffiti-sztuka uliczna (Street Art.);tworząwypowiedzi pisemne oraz ustne z zastosowaniem zasad logiki i retoryki, kształtują świadomość własnych kompetencji językowych.
W nauczaniu języków obcych nauczyciele kładą nacisk na kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w życiu codziennym (gra terenowa English in Bydgoszcz).

W ramach Tygodnia Humanisty młodzież uczestniczy w wykładach na temat polszczyzny, literatury, filmu, sztuki,filozofii; w prezentacjach przygotowanych przez zaproszonych gości  itp. Sama natomiast przygotowuje prezentacje dotyczące, np. poszczególnych epok literackich jako wprowadzenie w zagadnienie w klasach młodszych czy powtórzenie w klasach starszych, na temat literatury francuskiej.
Uczniowie współpracują z rówieśnikami z innych szkół, np.uczestnictwo w debacie historyczno-literackiej przygotowanej przez młodzież z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.

Wycieczki:
Subway-zamawianie potraw w języku angielskim,
Centrum Sztuki Współczesnej (np. Gdańsk, Warszawa-wystawa sztuki brytyjskiej),
Tygodniowa wycieczka do Londynu-przelot samolotem.
Wycieczki przedmiotowe w zakresie wiedzy regionalnej: warsztaty muzealne.

Zajęcia pozalekcyjne:
1. Przygotowanie do OLiJP,
2. Konsultacje maturalne z języka polskiego,
3. Analiza i interpretacja tekstów literackich jako przygotowanie do matury (poziom rozszerzony),
4. Warsztaty maturalne z historii,
5. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli akademickich UKW, UMK,
6. Warsztaty prowadzone przez pracowników IPN.

Uczniowie klasy humanistyczno-lingwistycznej (wraz z koleżankami i kolegami z klas o innych profilach) tworzą własne scenariusze przedstawień, często łamiąc konwencję, wystawiają je (Ferdydurke, Król Edyp, Alicja w krainie czarów, Mak Bet), np. podczas Wigilii dla pracowników szkoły, Tygodnia Humanisty, z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego dla maturzystów na UTP, uczestniczą w próbach zespołu muzycznego Pauza (sami dobierają repertuar), przygotowują układy taneczne, itd.