Rekrutacja 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00007183_01_01.pdf


Strona elektronicznego naboru

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=2