Rekrutacja 2016

Uchwała Rady Miasta

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16897/legalact/431/16897/htmlpreview

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1942/1

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=6118