Znak Jakości Szkoły 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Bydgoszczy

jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

http://www.licea.perspektywy.pl/