Zajęcia dodatkowe

UCZNIÓW NASZEGO LICEUM ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

PONIEDZIAŁEK

 • 8.00 – Zajęcia dodatkowe z chemii; s. 26
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki; s.12
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki; s. 9
 • 8.55 – Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki; s. 12
 • 14.35 – Zajęcia z historii przygotowujące do konkursów, TMMB; s. 24
 • 15.20 – Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego; s. 6
 • 16.00 – Zajęcia rekreacyjno-sportowe; sala gimnastyczna, siłownia

WTOREK

 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego; s.6
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury z biologii; s. 4
 • 8.00 – Zajęcia dodatkowe z języka polskiego; s. 9
 • 8.00 – Zajęcia dodatkowe z matematyki; s. 11
 • 13.40 – Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki; s. 14
 • 14.35 – Koło biologiczne; s. 3
 • 14.35 – Koło matematyczne; s. 9
 • 15.20 – Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki; s. 11
 • 15.20 – Koło języka francuskiego; s. 22

ŚRODA

 • 7.10 – Zajęcia przygotowujące do matury z WOS; s. 3
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury i olimpiad z języka niemieckiego; s. 6
 • 8.00 – Koło informatyczne; s. 13
 • 8.50 – Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego; s. 7
 • 9.50 – Zajęcia przygotowujące do matury z historii; s. 11
 • 13.40 – Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki; s. 11
 • 15.20 – Konsultacje z geografii w języku niemieckim (raz w miesiącu); s. 23
 • 14.35 – Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki, konsultacje; s. 13
 • 16.10 – Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego; s. 6
 • 16.15 – Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka siatkowa; sala gimnastyczna

CZWARTEK

 • 7.30 – Konsultacje z matematyki; s. 11
 • 8.00 – Konsultacje z matematyki; s. 14
 • 8.00 – Indywidualne zajęcia z języka francuskiego; s. 22
 • 8.50 – Zajęcia przygotowujące do matury i olimpiad z języka polskiego; s. 7
 • 14.35 – Zajęcia dla klas drugich przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, koło matematyczne; s. 12
 • 14.35 – Koło języka francuskiego; s. 27
 • 15.20 – Zajęcia przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego; s. 06
 • 15.20 – Zajęcia przygotowujące do matury z języka francuskiego; s. 50
 • 16.10 – Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego: Koszykówka; sala gimnastyczna

PIĄTEK

 • 7.10 – Szkolna grupa pierwszej pomocy; s. 23
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii; s. 26
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury z biologii; s. 4
 • 8.00 – Zajęcia przygotowujące do matury i olimpiady z języka polskiego; s. 7
 • 8.55 – Koło fizyczne, przygotowanie do matury z fizyki; s. 14
 • 8.55 – Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego; s. 03
 • 14.35 – Konsultacje polonistyczne; s. 9
 • 16.10 – Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego: Siatkówka chłopców; sala gimnastyczna