Opis klas gimnazjalnych

Gimnazjum nr 46 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy o profilu humanistyczno-lingwistycznym istnieje od 1999 roku.

 

W bieżącym roku szkolnym w trzech oddziałach uczy się 89 uczniów.

 

Szkoła stwarza uczniom świetne warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności pod okiem doświadczonych pedagogów. Profesjonalna kadra nauczycielska dba o wysoki poziom kształcenia z wszystkich przedmiotów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zapewnienie optymalnych warunków do tworzenia samorządności. Uczniowie mogą zaangażować się w pracę na rzecz wolontariatu i wykazać talentami podczas imprez ogólnoszkolnych.  

 

Uczniowie zainteresowani ponadprogramowym poszerzaniem wiedzy mogą skorzystać z szerokiej oferty kół przedmiotowych i dodatkowych zajęć sportowych. Zaangażowanie nauczycieli i młodzieży oraz przyjazna atmosfera przekłada się na sukcesy w licznych konkursach oraz wysokie wyniki osiągane na egzaminie gimnazjalnym.

 

W klasie gimnazjalnej językiem obowiązkowym i wiodącym jest język angielski w wymiarze 3 godzin w tygodniu. Drugim językiem obcym w wymiarze 2 godzin jest język francuski lub niemiecki, które są realizowane od podstaw lub jako kontynuacja języka nauczanego w szkole podstawowej.

 

Interesującym dopełnieniem edukacji szkolnej są wycieczki przedmiotowe i turystyczne realizujące podstawę programową gimnazjum.