Stypendia naukowe

Stypendia Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy jest zdany egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 60% oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych na kierunkach informatyka, informatyka stosowana, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechaniczna inżynieria tworzyw, wzornictwo, architektura i urbanistyka, energetyka, elektrotechnika, transport.

Uchwały regulujące tryb i zasady udzielania stypendiów umieszczone są pod adresem:

www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/1224_tcm30-175113.pdf

www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/218_tcm30-205891.pdf