Statut szkoły

Statut szkoły znajdziesz w poniższym pliku

Statut ZSO nr2.pdf

Po zapoznaniu się ze statutem Naszej szkoły zapoznaj się również z zasadami udostępniania dokumentacji, programem profilaktyczno-wychowawczym i wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego, które umieszczone są w załączonych plikach.

Zasady udostepniania dokumentacji.pdf

Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego.pdf

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY.pdf